Mr. Ljubinko MITROVIĆ – Mrs. Jasminka DŽUMHUR – Mrs. Nives JUKIĆ
Ombudsman za Ljudska Prava
Bosnia-Herzegovina

Grbavicka 4 71 000 Sarajevo, Bosnia & Herzegovina
+387 33 666 005 / 006