Mr. Peter SVETINA
Varuh Človekovih Pravic
Slovenia

Dunajska c. 56, 1109 Ljubljana, Slovenia
+386 1 475 00 50